preloader

Ortognatik Cerrahi

  • Home
  • -
  • Ortodonti
  • -
  • Ortognatik Cerrahi
 Ortognatik Cerrahi

Ortognatik Cerrahi

ortognatik cerrahi nedir ?
Ortognatik Cerrahi Tedavisi

Ortognatik cerrahi tedavisi ve ortognatik cerrahi nedir ? sorusu bir çok kişi tarafından soruluyor , yüz cerrahisinde benzersiz bir tedavi yöntemidir: Bir hastanın görünümü ve oklüzal işlevi, hastanın benlik ve esenlik hissini etkileyerek önemli ölçüde iyileştirilebilir. Modern ortognatik cerrahi de başarılı sonuçlar, ameliyat öncesi planlamadan oklüzyonun sonlandırılmasına kadar tedavinin tüm aşamalarında cerrah ve ortodontist arasındaki yakın işbirliğine dayanır. Sanal bilgisayar planlaması, dentofasiyal deformitenin daha doğru bir analizini ve ameliyat öncesi planlamayı destekler. Aynı zamanda kapsamlı hasta eğitimi sağlamada paha biçilmez bir yardımcıdır. Bu makalede yazar, ortognatik cerrahi ve altında yatan genel cerrahi prensipleri açıklayarak, tedavi sırasını, dentofasiyal deformitenin ameliyat öncesi analizini, tedavi planının cerrahi uygulamasını ve olası komplikasyonları vurgulamaktadır. Hastalarımızın ortognatik cerrahi tedavisi öncesinde gerekli olan hazırlıkları yapması gerekmektedir. Hazırlıktan kastımız, öncelikle gerçekten bir ortodontiste mi ihtiyacınız var ya da diş hekimine mi. Bazı hastalarımız diş hekimi ve ortodontisti doğal olarak aynı işlemleri yapıyor zannedebiliyor, fakat uzmanlık alanları çok büyük ölçüde farklılık göstermektedir.

Ortognatik cerrahi tedavisini uygulayan Ortodontist uzmanları, hastalarının daha sağlıklı ve estetik çene görünümüne ulaşmasını sağlarlar. Çene bozuklukları bir çok kişi için sinir bozucu derecede rahatsız edici olabilir ya da gündelik hayatlarını etkileyecek düzeyde onlara engel olabilirler. Bu sorunlarınızın düzeltilmesi için bir an önce ortodontist uzmanınızla görüşün ve sağlıklı bir çeneye sahip olmak için neler yapılabileceğini öğrenin.  Ortodontist uzmanınızın yaptığı işte uzman olması sebebiyle sizlere en garanti tedavi yöntemini sağlayacağından emin olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz ortognatik cerrahi nedir ? kim tarafından yapılır ? tedavi süreci , öncesi ve sonrası nasıl ilerler ? bu soruları detaylı ve açıklamalı bir şekilde Dr. Ahmet Vural tarafından cevaplandıralım.

Ortognatik Cerrahi nedir ?

Çene veya çeneyi yeniden konumlandırmak için uygulanan Ortognatik Cerrahi tedavisi, büyüme modifikasyonu için çok yaşlı hastalar ve cerrahi veya ortodontik kamuflaj için çok şiddetli dentofasiyal durumlar için temel tedavi yöntemidir. Günümüzde dentofasiyal deformitenin ortognatik cerrahi tedavisi, çene deformitesini düzeltmek için standart ortognatik prosedürlerin yanı sıra sert ve yumuşak doku hatlarını iyileştirmek için yardımcı prosedürlerden oluşmaktadır. Bu yardımcı prosedürler arasında alloplastik genioplastiye karşı kemiksi, septorinoplasti ve boynun emme lipektomisi bulunur.

Ortodontist ve çene cerrahı arasında işbirliğine dayalı bir yaklaşım, öngörülebilir sonuçları olan kapsamlı bir tedavi planını başarılı bir şekilde tasarlamak ve uygulamak için zorunludur. Çene tutarsızlığını ve maloklüzyonu tedavi etmek için ortognatik cerrahi, sigorta şirketleri tarafından çeşitli şekillerde görülebilir. Çoğunlukla, “tıbbi gerekliliğin” tespit edilmesi ve doğrulanması zordur. Bazı hastalar için, kombine ortodontik ve ortognatik tedavinin cepten maliyeti engelleyicidir. Tedavi eden profesyoneller, belirli bir tedavi planı tasarlarken ve tavsiye ederken bu ilgili konunun farkında olmalıdır.

Tipik olarak çoğu hasta, öncelikle tedavi eden ortodontistin tavsiyesine dayalı olarak cerrahi değerlendirme isteyecektir. Hasta, ortodontistin tedavi odağına dayalı olarak tercih edilen bir tedavi seçeneğini önceden dolaylı olarak seçmiş olarak, cerraha sunabilir. Genel olarak, iskelet uyuşmazlığı, yüz estetiği ve diş telafisi derecesi göz ardı edilerek spesifik bir oklüzal ilişki elde etmek için ortodontik kamuflaj yaklaşımlarından vazgeçilmelidir. Bu, özellikle genel yüz estetiğinin iyileştirilmesine büyük önem veren bir hasta için geçerlidir.

Cerrahi bakımın ve genel hasta bakımının temel ilkeleri arasında hastanın psikolojik hazırlığı; iyi preoperatif ve postoperatif beslenme; hareketli dişlere ve çene bölümlerine kan akışının korunması; kemiğin, nörovasküler yapıların ve dişlerin korunması; uygun postoperatif yara yönetimi; kemikli bölümlerin sabitlenmesi; oklüzyonun uygun kontrolü; ve tam çene işlevi için rehabilitasyon.

Tedavi aşaması nasıl ilerler ?

Bir hastaya (çocuk veya yetişkin) cerrahi bir düzeltmeyi hak edebilecek dentofasiyal deformite teşhisi konduğunda, bir cerrah ve ortodontist tarafından kapsamlı bir değerlendirme gereklidir. Çene cerrahı hastayı inceler, mevcut tüm kayıtları inceler ve mevcut tedavi seçeneklerini hasta ve ailesiyle tartışır. Cerrah bu tartışmayı hem fonksiyonel (oklüzal) hem de yüz estetiği hedeflerine ulaşmaya odaklıyor. Bir ortodontist, lateral ve Panorex radyografileri, yüz ve oklüzal radyografiler, diş modelleri ve merkezi kapanış ölçüleri dahil olmak üzere eksiksiz kayıtları alır. Cerrah ve ortodontist daha sonra mevcut bilgileri birlikte gözden geçirir ve ardından hastaya sunulan önerilen bir tedavi planına göre düzenler.

Preoperatif ortodonti tedavisinin temel amacı, dişlerin bazal kemik üzerinde hizalanması ve hizalanmasıdır. Bazı özel hedefler arasında diş telafisinin düzeltilmesi (tersine çevrilmesi), uygun kesici eğimi ve enine yay genişliğinin sağlanması ve diş merkez hattının korunması yer alabilir. Bir kraniyofasiyal ortodontist olan Dr. John Wirthlin bu yayında bu noktaları ustalıkla gözden geçiriyor.

Ortognatik cerrahi prosedürler, maksiller veya mandibular cerrahiyi veya her ikisini içerebilir. Burun hava akımı dinamiklerini iyileştirmek için septoplasti ve alt konka redüksiyonu ile burun içi cerrahi gerekebilir. Genel estetik sonucun iyileştirilmesi için seçilmiş hastalarda çene estetiği ve boyun liposuction da düşünülebilir. Ameliyat sonrası ortodontik tedavi genellikle ameliyattan 4-6 hafta sonra başlar. Oklüzyonun son detayı ortodontist tarafından tamamlandıktan sonra postortodontik retansiyon aşaması başlar.

Dr. Ahmet Vural - Tedaviye Hazırlık

Ortognatik Cerrahi
Ortognatik Cerrahi nedir ?

Psikolojik faktörler, hem tedavi eden cerrah hem de ortodontist tarafından güçlü bir şekilde tartılmalıdır. Tedavi ekibinin, hastanın iskelet çene deformitesinin düzeltilmesi için tedavi arayışının altında yatan motivasyonunu, durumun psikososyal etkisini ve tedaviye psikososyal yanıtı anlaması zorunludur. Hastanın beklentilerini öngörmek ve önerilen tedavi planıyla eşleştirmek çok önemlidir. Hastaya cerrahi sekeller, yaygın komplikasyonlar, iyileşme süresi ve beklenen rehabilitasyon süreci hakkında bilgi vermek de aynı derecede önemlidir. Operasyonu takip eden ilk 4-6 hafta yaşam tarzında ani değişiklikler meydana geldiği konusunda hasta bilgilendirilmelidir.

Çoğu hasta, ameliyat sonrası erken dönemde bir akut ruh hali değişiklikleri (depresyon) döneminden muzdarip olacaktır. Bu akut duygudurum bozukluğu çoğu hastada tipik olarak kısa sürer ve sadece birkaç gün sürer. Hastalar, postoperatif duygudurum değişikliği olasılığı konusunda önceden uyarılmalıdır. Postoperatif depresyon veya yeni yüz görünümü ile uyum güçlüğü devam eden bazı hastalar, uzman profesyonel danışmanlık için sevk gerektirebilir. Hastanın psikolojik hazırlığı kritiktir ve iyi bir uyum içerir; hasta, ortodontist ve cerrah arasında devam eden açık diyalog; ve kapsamlı hasta eğitimi. Bu, hastanın bilgili kalmasına ve ortognatik cerrahinin yol açtığı çene işlevi ve yüz estetiğindeki büyük değişiklikleri önceden tahmin etmek için daha donanımlı olmasına yardımcı olur.

Çoğu hasta, bir ameliyatı izleyen 10 ila 14 gün içinde okula dönmeyi veya çalışmayı bekleyebilir. Ameliyat sonrası yüz ödemi çoğu hasta için oldukça rahatsız edici olsa da, akut yüz ödemi tipik olarak ameliyattan sonraki ilk 3 hafta içinde düzelir. Sert iç fiksasyon (RIF) ile erken çene fonksiyonu, postoperatif 6 ila 8 hafta arasında kalan ödemin azalmasını sağlar.

Başlangıç ve hazırlık

Çoğu durumda, bir ortodontist ameliyattan önce dişlerinize diş teli yerleştirir. Diş telleri ameliyata hazırlanırken dişlerinizi düzleştirmek ve hizalamak için genellikle ameliyattan 12 ila 18 ay önce takılır. Ortodontistiniz ve ağız ve çene cerrahınız tedavi planınızı geliştirmek için birlikte çalışır. Dişlerinizin röntgenleri, resimleri ve modelleri çene ameliyatınızın planlamasının bir parçasıdır. Bazen, dişlerin birbirine uyma şeklindeki farklılık, düzeltmenin tamamlanması için ya dişlerin yeniden şekillendirilmesini, dişlerin kronlarla örtülmesini ya da her ikisini de gerektirecektir.

Üç boyutlu BT taraması, bilgisayar destekli tedavi planlaması ve geçici ortodontik ankraj cihazları dişlerin hareketine yardımcı olmak ve diş tellerinde geçirdiğiniz zamanı azaltmak için kullanılabilir. Bazen bu çabalar çene ameliyatı ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. Bazen, en optimal sonuç için cerrahınızın prosedür sırasında çene segmenti konumunu yerleştirmesi ve düzeltmesi için sanal cerrahi planlama (VSP) kullanılacaktır.

Ortognatik Cerrahi hangi riskleri içerir ?

Genel olarak, ortognatik cerrahi tedavisi, bu tür vakaların büyük bir bölümünü gerçekleştiren bir merkezde iyi eğitimli, deneyimli bir cerrah tarafından yürütüldüğünde güvenlidir. Ortognatik cerrahinin bazı komplikasyonları ve riskleri aşağıda detaylandırılmıştır. Bu, kapsamlı bir liste değildir, aksine cerrah tarafından dikkate alınması ve hastayla tartışılması gereken en belirgin faktörleri temsil eder.

Kan kaybı
Yüzdeki orantısızlığı düzeltmek için ortognatik cerrahi elektif bir prosedür olarak yapıldığından, cerrahi ekip kan kaybını kontrol etmek ve kan transfüzyonu ihtiyacını azaltmak için her türlü çabayı göstermelidir. Hipotansif anestezi, kan kaybının azalmasına ve cerrahi alanın genel kalitesinde iyileşmeye yol açar.4 Rutin tek çene operasyonları için kan transfüzyonu nadiren gereklidir. Bununla birlikte, çift çene prosedürlerinin yaklaşık% 30’u kan transfüzyonu gerektirir.5 Hegtvedt ve arkadaşları, izole maksiller cerrahisi olan hastaların yaklaşık% 26’sının bir veya daha fazla paketlenmiş kırmızı hücre gerektirdiğini bildirmiştir.

Sağlıklı bir hastada, 50 ila 60 mm Hg’lik bir ortalama arteriyel basıncın (MAP), indüklenmiş hipotansiyonun güvenli bir alt sınırını temsil ettiği kabul edilir. Hipotansif anestezi ile kan transfüzyonu ihtiyacının azalması, transfüzyon reaksiyonu veya kan kaynaklı patojenlerin bulaşma riskini potansiyel olarak ortadan kaldırır.

Mandibular osteotomide aşırı kanama nadirdir. Nadir durumlarda, bir Le Fort I maksiller osteotomi sırasında, maksillanın aşağı kırılması sırasında inen palatin arterin kesilmesinden kaynaklanan kontrolsüz kanama veya pterygomaksiller ayrılma sırasında internal maksiller arter veya pterygoid pleksusa yırtılma, embolizasyon ile selektif anjiyografi gerektirebilir. Bazı yazarlar, LeFort I maksiller osteotomiye giren her hastaya, sonraki otolog kan transfüzyonu için bir ünite kan biriktirme seçeneği sunulmasını önermektedir.

Yaşanabilecek olumsuz durumlar

Enfeksiyon
Ortognatik cerrahi geçiren hastalarda enfeksiyon şaşırtıcı derecede nadirdir. Ortognatik cerrahi uygulamaların çoğunda profilaktik intraoperatif antibiyotiklerin, hastanede kalış süresince intravenöz antibiyotiklerin ve hastaneden taburcu olduklarında oral antibiyotiklerin uygulanması rutin uygulamayı temsil eder.

Sinir Hasarı
Bir Le Fort I osteotomisi sırasında infraorbital sinire veya mandibulanın sagittal bölünmüş osteotomisi sırasında inferior alveolar sinire yönelik yaralanma tipik olarak bir nöropraksiyi temsil eder. Çene ameliyatı sırasında yüz veya dil sinirinde yaralanma nadirdir. İnfraorbital veya inferior alveolar sinirler gerilebilir veya kontüze olabilir, ancak nadiren yırtılır veya avülsiyona uğrar. Duyarlılığın geri dönüşü, yaralanmanın türüne ve hastanın kişisel iyileşmesindeki değişikliklere bağlıdır.

Çene cerrahisi, deneyimli bir ağız ve çene cerrahı tarafından, genellikle bir ortodontist ile birlikte yapıldığında genellikle güvenlidir.

Ameliyat riskleri şunları içerebilir:

Çene kırığı
Çenenin orijinal konumuna nüksetmesi
Isırık uyumu ve çene eklem ağrısı ile ilgili sorunlar
Daha fazla ameliyat ihtiyacı
Seçilen dişlerde kanal tedavisi ihtiyacı
Çenenin bir kısmının kaybı
Ameliyattan sonra yaşayabilirsiniz:

Ağrı ve şişlik
Besin takviyeleri veya bir diyetisyene danışarak çözülebilecek yeme sorunları
Yeni bir yüz görünümüne kısa bir uyum süresi

Ortodontist ve Ortognatik Cerrahi

ortodontist ve ortognatik cerrahi
Ortodontist ve Ortognatik Cerrahi

Ortognatik cerrahi, ortodonti ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, dento-kranio-maksillofasiyal deformitelerin düzeltilmesi her zaman ortodontist ile maksillofasiyal cerrah arasındaki ekip çalışmasını gerektirir.

Geleneksel tedavi şeması olan ortodonti-ortognatik cerrahi-ortodonti’de ameliyat öncesi ortodonti amacı, var olan herhangi bir diş telafisini ortadan kaldırmak ve cerraha üst ve alt arklar arasında stabil ve yeterli bir yapı sağlamaktır. planlanan iskelet hareketlerini gerçekleştirir. Ameliyat sonrası ortodontik tedavi, yeterli son tıkanıklığı sağlamak için gereklidir.

Maksillofasiyal Enstitüsündeki maksillofasiyal cerrahlar, ülkedeki en iyi ortodontistlerle birlikte çalışmaktadır. Ortognatik cerrahiye uygun herhangi bir hastanın tedavisi sırasında hem çene cerrahı hem de ortodontist tanı ve tedavinin temel yönlerini bilmelerini sağlar. Ayrıca, hastanın her zaman kabul ettiğinden tamamen emin olması için önerilen tedavi ve uygulanma şekli konusunda da tamamen hemfikir olmalıdırlar.

Ortognatik Cerrahi hangi sorunları düzeltebilir ?

Ortognatik cerrahi şu sorunlara yardımcı olabilir: Isırmayı ve çiğnemeyi kolaylaştırın ve genel olarak çiğnemeyi geliştirin. Yutma veya konuşma ile ilgili sorunları düzeltin. Dişlerin aşırı aşınmasını ve bozulmasını en aza indirin. Dişlerin birbirine değdiği, ancak ön dişlerin birbirine değmediği (açık kapanış) olduğu gibi ısırık oturması veya çene kapanması sorunlarını düzeltin. Küçük çeneler, underbites, overbites ve crossbites gibi yüz dengesizliğini (asimetri) düzeltin. Dudakların tamamen rahatça kapanma yeteneğini geliştirin. Temporomandibular eklem (TME) bozukluğu ve diğer çene problemlerinin neden olduğu ağrıyı hafifletir. Yüz yaralanmasını veya doğum kusurlarını onarın. Tıkayıcı uyku apnesi için rahatlama sağlayın.

Tedavi nerede ve nasıl yapılır ?

Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır. Ameliyat hastanede yapılır ve iki ila dört gün kalmayı gerektirir. Prosedür sırasında
Ameliyat genellikle ağzınızın içinden yapılabilir, bu nedenle çenenizde, çenenizde veya ağzınızın çevresinde yüz yaraları görülmez. Ancak bazen ağzınızın dışında küçük kesiler gerekebilir.

Ortodontistiniz çene kemiklerini keser ve onları doğru pozisyona getirir. Çene hareketiniz tamamlandığında, kemikleri yeni konumlarına sabitlemek için küçük kemik plakalar, vidalar, teller ve lastik bantlar kullanılabilir. Diş tellerinde kullanılan braketten daha küçük olan bu vidalar, zamanla kemik yapısına entegre olur. Bazı durumlarda çeneye fazladan kemik eklenebilir. Cerrahınız kemiği kalçanızdan, bacağınızdan veya kaburga kemiğinizden alıp plakalar ve vidalarla sabitler. Diğer durumlarda, daha iyi bir uyum sağlamak için kemik yeniden şekillendirilebilir. Üst çene, alt çene, çene veya bunların herhangi bir kombinasyonuna çene ameliyatı yapılabilir.

Tedaviden sonra ki süreç nasıl ilerler ?

Ortognatik Tedavi nasıl olur
Ortognatik Cerrahi tedavisi'nden sonra ne olur ?

Ameliyattan sonra doktorunuz size talimat verecektir. Bunlar genellikle şunları içerir:

Ne yiyebileceğiniz
Ağız sağlıgı
Tütünden kaçınmak
Yorucu faaliyetlerden kaçınmak
Ağrıyı kontrol altına almak için ilaçlar
İşe veya okula ne zaman dönmelisiniz, bu genellikle bir ila üç hafta arasındadır.
İlk çene iyileşmesi tipik olarak ameliyattan sonra yaklaşık altı hafta sürer, ancak tam iyileşme 12 haftaya kadar sürebilir.

İlk çene iyileşmesinden sonra – yaklaşık altı haftada – ortodontistiniz dişlerinizi diş telleriyle hizalamayı bitirir. Ameliyat ve diş telleri dahil tüm ortodontik süreç birkaç yıl sürebilir. Diş telleri çıkarıldıktan sonra diş konumunu tutmak için tutucular kullanılabilir.

Sonuçlar

Çene ve dişlerinizin hizasını çene ameliyatı ile düzeltmek şunlara neden olabilir:
Alt yüzünüzün dengeli görünümü
Dişlerinizin geliştirilmiş işlevi
İyileştirilmiş uyku, nefes alma, çiğneme ve yutmanın sağlığa faydaları
Konuşma bozukluklarında iyileşme
Çene cerrahisinin ikincil faydaları şunları içerebilir:
Daha şık bir görünüm ve kazanılan özgüven.